Home » อุบัติเหตุที่พบบ่อยในที่ทำงานและวิธีป้องกัน
อุบัติเหตุในที่ทำงานที่พบบ่อยและวิธีป้องกัน

อุบัติเหตุที่พบบ่อยในที่ทำงานและวิธีป้องกัน

40 views

เมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บในสถานที่ทำงานนั้นมีผลกระทบที่หลายอย่างทั้งต่อลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บนายจ้างและเพื่อนร่วมงานที่อาจรู้สึกแย่และอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดการจัดการกับสถานการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งในด้านอารมณ์และด้านกฎหมายเพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะได้รับบาดเจ็บอีก ตามรายงานของ OSHA มีอุบัติเหตุในที่ทำงานที่ไม่ถึงแก่ชีวิตมากกว่า 2 ล้านครั้งเกิดขึ้นทุกปีในสหรัฐอเมริกา

อุบัติเหตุในที่ทำงานที่พบบ่อย ได้แก่

ลื่นล้ม

การลื่นล้มในสถานที่ทำงานเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้โดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานความปลอดภัยและสุขภาพทางงาน (OSHA) พบว่าอุบัติเหตุจากการลื่นล้มคิดเป็นประมาณ 25% ของการบาดเจ็บในที่ทำงานทั้งหมดดังนั้นการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการลื่นล้มเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยการสวมรองเท้ายึดเกาะที่ป้องกันการลื่นล้มได้

การป้องกันการลื่นล้มเป็นเรื่องสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางนายจ้างควรมีนโยบายความปลอดภัยที่เน้นการป้องกันรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่เหมาะในสถานที่ทำงานเพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกจ้างและคนอื่นๆ ในพื้นที่ที่ทำงานนั้น

อ

ถูกกระแทกด้วยวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

การเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการถูกกระแทกด้วยวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นจากสภาพถนนหรือพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีการจราจรและมักส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงการป้องกันและลดความเสี่ยงในเหตุการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญเราสามารถทำได้โดยการใช้มาตรการความปลอดภัยต่างๆ เช่นสวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่มองเห็นได้ชัด

กระแทกกับวัตถุที่อยู่นิ่ง

การบาดเจ็บที่เกิดจากการชนกับวัตถุที่อยู่นิ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยในหลายสาขาอาชีพเช่นคนงานก่อสร้าง คนตัดไม้ คนท่าเรือ และช่างไม้เราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บได้โดยการสวมหมวกนิรภัยเสมอทำงานด้วยความระมัดระวังใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและการฝึกอบรมให้มีความรู้ในสายงานนั้นๆ เพื่อป้องกันอุบัติที่อาจเกิดขึ้นได้

ทำงานหนักเกินไป

การออกแรงมากเกินไปในการทำงานเป็นสาเหตุที่สำคัญในการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานการใช้แรงงานในระดับที่เหมาะสมและการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกแรงมากเกินไปการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและระมัดระวังในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกแรงมากเกินไปและควรปฎิบัติงานในการทำงานอย่างเหมาะสม

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกแรงมากเกินไปในสถานที่ทำงานสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามหลักสรีรศาสตร์ทั่วไปและการใช้อุปกรณ์ช่วยขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสมเช่นการใช้รถลากดอลลี่หรือรอกเป็นตัวช่วยในการยกของหนักเพื่อลดการออกแรงมากเกินไปบนร่างกายของคนงาน

การบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ (RMI’s)

RMI เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานทั่วไปโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเอ็นข้อต่อกระดูกอ่อนและหมอนรองกระดูกสันหลังของผู้ที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้

การป้องกัน RMI เป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บวิธีหลีกเลี่ยง RMI ในสถานที่ทำงานได้แก่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ทำงานเช่นการวางตำแหน่งแป้นพิมพ์และเมาส์ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ

3. สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการเกิดไฟฟ้าช็อตคือการสัมผัสกับสายไฟฟ้าโดยไม่มีการป้อง

ไฟฟ้าช็อต

การทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตสูงตัวอย่างสาเหตุที่พบบ่อยสำหรับไฟฟ้าช็อตได้แก่การสัมผัสกับสายไฟฟ้าโดยไม่มีการป้องกันซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการติดตั้งสายดินหรือเมื่อใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

เมื่อทำงานใกล้กับสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตเช่นตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และสายไฟที่ใช้มีสภาพดีและไม่มีสายดิ่งหรือการชำรุดใดๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าช็อต

การถูกดึง ถูกหนีบ

การถูกดึงหรือถูกหนีบเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานและมักเกิดจากการสัมผัสระหว่างร่างกายและชิ้นส่วนกลไกหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวดึงหรือหนีบแรงเฉือนหรือการตัดการถูกดึงเข้าไปในเครื่องจักรที่กำลังหมุนหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บ

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกดึงหรือถูกหนีบในสถานที่ทำงานทำได้โดยการติดตั้งการ์ดป้องกันเพื่อป้องกันให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไม่สามารถถูกดึงหรือถูกหนีบได้ควรสวมเสื้อผ้าที่ไม่หลวมหรือลุ่มล่ามเพื่อป้องกันไม่ให้มีชิ้นส่วนที่สามารถเป็นสาเหตุให้ถูกดึงหรือถูกหนีบได้

การตกจากที่สูงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนงานในแต่ละปี

ตกจากที่สูง

การตกจากที่สูงเป็นอันตรายและเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในงานก่อสร้างซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำงานบนสถานที่ที่อยู่ในความสูงเช่นบันไดลิฟต์ลอยฟ้าหลังคาและโครงสร้างอื่นๆ การป้องกันการตกเมื่อทำงานที่ความสูง 6 ฟุตขึ้นไปสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยของคนงาน คือ ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (PFAS) เป็นสิ่งจำเป็นในบางสถานการณ์ ใช้อุปกรณ์ป้องกันคนงานควรสวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานรวมถึงสวมเข็มขัดช่วยป้องกันการตกจากสถานที่ที่สูง นอกจากนี้พนักงานที่ทำงานบนที่สูงควรผ่านการอบรมที่สูง  เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ

สรุป

การทำงานในทุกสายอาชีพมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สำหรับทุกสถานประกอบการโดยเฉพาะในงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานก่อสร้างอุตสาหกรรมหรือการทำงานในสภาวะพิเศษการวางแผนและการดำเนินการในกรณีฉุกเฉินการอบรมและสอนให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี

logo silidesl

แหล่งรวมความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
ที่คุณสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ทุกเมื่อ เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืนในการทำงาน!

ติดต่อเรา : sale@iplandit.net

โทรศัพท์ : 099 936 6359 k.ฟ้า

@2024 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by Sidlesl