Home » เทคนิคความปลอดภัยที่ช่างซ่อมบำรุงทุกคนต้องรู้
1.เทคนิคความปลอดภัยที่ช่างซ่อมบำรุงทุกคนต้องรู้

เทคนิคความปลอดภัยที่ช่างซ่อมบำรุงทุกคนต้องรู้

27 views

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การเลือก PPE จะต้องอิงจากการประเมินอันตรายในสถานที่ทำงานเพื่อพิจารณาว่ามีอันตรายใดบ้าง และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการใช้หมวกเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาพร้อมกระบังด้านข้าง

ถุงมือที่ทนต่อการบาดหรือสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินในบริเวณที่มีเสียงดัง และอุปกรณ์ช่วยหายใจเมื่อคุณภาพอากาศลดลง โดยเฉพาะเมื่อช่างซ่อมบำรุงทั่วไปทำงานในพื้นที่อับอากาศต่างๆ

มาตรฐาน OSHA 1910.132 สรุปข้อกำหนดสำหรับการใช้ PPE ในที่ทำงาน รวมถึงการเลือก การบำรุงรักษา และการฝึกอบรมการใช้ PPE อย่างเหมาะสม

Lockout/Tagout (LOTO) 

2.Lockout:Tagout (LOTO)

บังคับใช้โปรแกรม LOTO ที่ครอบคลุมเพื่อควบคุมพลังงานอันตรายระหว่างกิจกรรมการเซอร์วิสหรือการซ่อมบำรุง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ล็อคและแท็กกับอุปกรณ์แยกพลังงานเพื่อป้องกันการสตาร์ทอุปกรณ์โดยไม่คาดคิด การฝึกอบรมต้องครอบคลุมถึงการรับรู้แหล่งพลังงานอันตรายที่เกี่ยวข้อง ชนิดและขนาดของพลังงานในสถานที่ทำงาน และวิธีการแยกและควบคุมพลังงาน

มาตรฐาน OSHA 1910.147 ระบุขั้นตอนในการปิดอุปกรณ์ แยกอุปกรณ์ออกจากแหล่งพลังงาน และใช้อุปกรณ์ล็อคเอาต์หรือแท็กเอาต์อย่างถูกต้อง

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

ช่างซ่อมบำรุงที่ทำงานใกล้วงจรไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน NFPA 70E เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการสร้างสภาพการทำงานที่ปลอดภัยทางไฟฟ้า โดยการตรวจสอบว่าวงจรถูกตัดพลังงานโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า การต่อสายดินแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไปได้ทั้งหมด และการรักษาระยะห่างในการทำงานที่ปลอดภัยตามที่กำหนดโดย Arc Flash Boundary

มาตรฐาน NFPA 70E ให้แนวทางสำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล วิธีปฏิบัติในการทำงานที่ปลอดภัย และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อปกป้องพนักงานจากอันตรายจากไฟฟ้า

การป้องกันการตก

เมื่อทำงานบนที่สูง ให้ใช้ระบบป้องกันการตก เช่น ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล ตาข่ายนิรภัย หรือราวกั้น ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนใช้งานเพื่อดูการสึกหรอและความเสียหาย การฝึกอบรมควรครอบคลุมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างถูกต้องและขั้นตอนการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดการล้ม

มาตรฐาน OSHA 1926.501 กำหนดข้อกำหนดสำหรับนายจ้างในการจัดหาระบบป้องกันการตกที่ระดับความสูง 4 ฟุตในสถานที่ทำงานในอุตสาหกรรมทั่วไป นอกจากนี้มาตรฐานนี้ยังครอบคลุมถึงผู้ทีทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงทั่วไปด้วยเช่นกัน

ความปลอดภัยของสารเคมี

3.การเข้าถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

ใช้การอบรมและการสื่อสารอันตรายเพื่อแจ้งให้พนักงานรวมไปถึงช่างซ่อมบำรุงทั่วไปทราบถึงความเสี่ยงของสารเคมีที่พวกเขาร่วมงานด้วย ซึ่งรวมถึงการติดฉลากภาชนะบรรจุสารเคมี การเข้าถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมีอย่างปลอดภัย

มาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OSHA (1910.1200) กำหนดให้นายจ้างต้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและอันตรายของสารเคมีในที่ทำงาน

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยเป็นประจำ รวมถึงการใช้ถังดับเพลิง ทำความเข้าใจประเภทของไฟที่ถังดับเพลิงแต่ละชนิดได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานโดยเฉพาะ และข้อจำกัดของถังดับเพลิง ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน OSHA 1910.157 สรุปข้อกำหนดสำหรับการจัดวาง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการทดสอบเครื่องดับเพลิงแบบพกพาที่มีไว้สำหรับการใช้งานของพนักงาน

การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

จัดทำตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบ การสอบเทียบ และการเซอร์วิสตามปกติตามความจำเป็น และนำเครื่องมือที่ชำรุดออกจากกล่องเครื่องมือจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม

มาตรฐาน OSHA 1910.242 สรุปแนวทางสำหรับเครื่องมือช่างซ่อมและเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจในการทำงานอย่างปลอดภัย

You may also like

logo silidesl

แหล่งรวมความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
ที่คุณสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ทุกเมื่อ เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืนในการทำงาน!

ติดต่อเรา : sale@iplandit.net

โทรศัพท์ : 099 936 6359 k.ฟ้า

@2024 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by Sidlesl