Home » ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1.ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

7 views

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่จำเป็นอย่างมากในทุกๆ สภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องรู้ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

ในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในทุกๆ แง่มุม

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยมีไว้สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในที่ทำงาน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย ช่วยให้ทุกคนในสถานที่ทำงานมีความมั่นใจระหว่างทำงาน หลีกเลี่ยงการเสียชีวิต อุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง และความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคล ประเด็นที่สำคัญที่ควรรู้ ได้แก่

 • ความปลอดภัยของเครื่องจักร : มาตรฐานการออกแบบ การทำงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า : แนวทางสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยจากอัคคีภัย : กฎระเบียบสำหรับการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการตรวจจับอัคคีภัย ระบบระงับอัคคีภัย และขั้นตอนการอพยพ
 • ความปลอดภัยของสารเคมี : มาตรฐานการจัดการ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมีอันตราย เพื่อป้องกันการสัมผัสและอุบัติเหตุ
 • ความปลอดภัยในการก่อสร้าง : แนวทางเฉพาะสำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการป้องกันการตก นั่งร้าน และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

2. อาชีวอนามัยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเจ็บป่วยจากการทำงานและการบริหารความเสี่ยงด้าน

อาชีวอนามัย

อาชีวอนามัยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเจ็บป่วยจากการทำงานและการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพในที่ทำงาน เนื่องจากอันตรายจากการทำงานไม่ได้มีแค่เรื่องของการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเท่านั้น ดังนั้น การระวังเรื่องสุขภาพจึงถือเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยเช่นเดียวกัน ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ ได้แก่

 • ขีดจำกัดการสัมผัส : ค่าขีดจำกัด (TLV) สำหรับการสัมผัสกับสารเคมี
 • การยศาสตร์ : แนวทางในการออกแบบสถานที่ทำงานและงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
 • สุขอนามัยทางอุตสาหกรรม : มาตรฐานคุณภาพอากาศ เสียง และรังสี และอื่นๆ เพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
 • สุขภาพจิต : แนวทางการจัดการความเครียดจากการทำงาน การคุกคาม และการส่งเสริมสุขภาพจิต
 • การเฝ้าระวังทางการแพทย์ : ข้อกำหนดสำหรับการตรวจติดตามสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอันตรายเฉพาะ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มาตรฐานเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยและดีต่อสุขภาพ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น

 • คุณภาพอากาศภายในอาคาร : มาตรฐานด้านการระบายอากาศ สิ่งปนเปื้อนในอากาศ และการควบคุมอุณหภูมิ
 • แสงสว่าง : ระดับแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับพื้นที่ทำงานประเภทต่างๆ
 • เสียงรบกวน : การจำกัดระดับเสียงที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินและลดความเครียด
 • การออกแบบพื้นที่ทำงาน : ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ ความเป็นส่วนตัว และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน
 • Work-Life Balance : แนวทางที่ช่วยให้นายจ้างสร้างนโยบายที่สนับสนุนความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

3.มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

 • ISO 45001:2018 – ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ISO 31000:2018 – การบริหารความเสี่ยง ให้หลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
 • ISO 14001:2015 – ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
 • ANSI/ASSP Z10.0-2019 – ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดย American National Standards Institute และ American Society of Safety Professionals
 • ISO 22000:2018 – ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร สำหรับองค์กร เพื่อความปลอดภัยของอาหาร
 • ISO 13485:2016 – อุปกรณ์การแพทย์ระบบการจัดการคุณภาพ ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่องค์กรจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับลูกค้าและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 • NFPA 70E – มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พัฒนาโดย National Fire Protection Association โดยมุ่งเน้นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าเพื่อปกป้องพนักงาน

You may also like

logo silidesl

แหล่งรวมความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
ที่คุณสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ทุกเมื่อ เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืนในการทำงาน!

ติดต่อเรา : sale@iplandit.net

โทรศัพท์ : 099 936 6359 k.ฟ้า

@2024 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by Sidlesl